OK

Aktualności

Zapotrzebowanie na doradców klienta na rynku pracy jest ogromne. Stanowisko to występuje niemal w każdej z branż. Zawód doradcy klienta w sektorze finansowym cieszy się dużą popularnością. Jest to doskonały sposób na rozpoczęcie kariery zawodowej w bankowości. Duża ilość banków oferty pracy na to stanowisko kieruje do studentów ostatnich lat, studentów zaocznych lub absolwentów kierunków związanych z finansami. Taka praktyka pozwala na odpowiednie wyszkolenie pracownika, adekwatne do potrzeb instytucji.

   

Doradca klienta - praca na start w bankowości
Doradca klienta - praca na start w bankowości

List motywacyjny to po CV, drugi najważniejszy dokument, w którym kandydat może zwrócić uwagę na swoją osobę potencjalnego pracodawcy. Stanowi on wizytówkę aplikującego i jest dopełnieniem wizerunku jego osoby. Jego perfekcyjna forma może zachęcić pracodawcę do zaproszenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Oto lista najczęściej popełnianych błędów związanych z listem motywacyjnym. Ich świadomość i eliminacja może znacząco zwiększyć szanse kandydata na pracę w branży bankowej.

  

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w liście motywacyjnym?
Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w liście motywacyjnym?

Międzynarodowe zawodowe kwalifikacje znacznie poszerzają możliwości rozwoju ścieżki zawodowej w branży bankowej. Chartered Banker to jedna z kwalifikacji, która umożliwia wyróżnienie się na zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Stanowiskami, w rekrutacji których Chartered Banker może stanowić ważny atut to np. Analityk ryzyka, Business Development Menager, Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej, Dyrektor ds. bankowości detalicznej.

    

Kwalifikacja Chartered Banker
Kwalifikacja Chartered Banker

Analityk finansowy jest specjalistą odpowiedzialnym za zbieranie i analizę danych finansowych z różnych źródeł z całej firmy. By zostać zatrudnionym na stanowisku analityka finansowego, niezbędnym jest posiadanie wyższego wykształcenia. Pracodawcy najprzychylniej patrzą na osoby  po kierunkach związanych z finansami i rachunkowością. Niektóre prywatne szkoły wyższe w swojej ofercie posiadają specjalizacje analityk finansowy. Takie bezpośrednie ukierunkowanie oferuje m.in. Akademia Ekonomiczna w Katowicach w ramach studiów licencjackich. Inna z dostępnych ścieżek kształcenie jest ukończenie studiów podyplomowych o kierunku analityka finansowa.

   

Jak zdobyć zawód analityka finansowego?
Jak zdobyć zawód analityka finansowego?

Wielu pracodawców zwłaszcza z sektora finansowego coraz chętniej wykorzystuje metodę behawioralną w procesie rekrutacyjnym. Pytania behawioralne to rodzaj pytań otwartych, które dają zdecydowanie pełniejszy obraz umiejętności i doświadczeń kandydata deklarowanych w CV czy liście motywacyjnym. 

 

Pytania behawioralne na rozmowie kwalifikacyjnej w branży bankowej
Pytania behawioralne na rozmowie kwalifikacyjnej w branży bankowej

Asystent bankowy to kolejne stanowisko, które może stanowić początek kariery w bankowości. Jest ono często oferowane studentom kierunków zarządzania i finansów w ramach stażu bądź praktyk. Ze względu na asystencki charakter tego stanowiska u kandydata istotniejsze niż ewentualna wiedza z bankowości są kompetencje danej osoby. 

 

Asystent bankowy pierwszy etap kariery w finansach
Asystent bankowy pierwszy etap kariery w finansach

 

Praca w banku jest częstym obiektem poszukiwań osób z brakiem lub małym doświadczeniem zawodowym. Pierwsza praca w bankowości to najczęściej stanowiska doradcy klienta lub młodszego specjalisty ds. sprzedaży. By objąć ww. posady nie jest konieczne posiadanie wykształcenia finansowego lub bankowego. Stąd tak duża popularność sektora bankowego na rynku ofert pracy. 

 

Praca w banku - jak jest naprawdę?
Praca w banku - jak jest naprawdę?

Procesy rekrutacyjne w poszczególnych branżach znacząco ewaluowały. Pracodawcy szukając coraz skuteczniejszych metod weryfikujących umiejętności potencjalnych kandydatów sięgają po coraz to nowe sposoby rekrutacji. Jedną z nowości stosowanych m.in. w branży bankowej jest Assessment Centre.

Assessment Centre nowy sposób rekrutacji w bankowości
Assessment Centre nowy sposób rekrutacji w bankowości

Kwalifikacje zawodowe są dla pracodawców najbardziej miarodajnym świadectwem potwierdzającym merytoryczną wiedzę kandydatów. Dla poszukujących zatrudnienia kwalifikacje pozwalają wyróżnić się w procesie rekrutacji oraz stanowią silny argument w negocjacjach o wysokości ewentualnego wynagrodzenia. Kwalifikacja CP jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu finansów korporacyjnych. 

Kwalifikacja CF - Corporate Finance
Kwalifikacja CF - Corporate Finance

Relacja to najważniejsza wartość i podstawa każdego modelu biznesowego. Potwierdza to stały i dynamiczny rozwój formuły call canter, zwłaszcza jej nowe oblicze w sektorze bankowym: contact center. Nawet najlepsze technologiczne rozwiązania, programy i analizy nie są w stanie zastąpić relacji z klientem. Jest to nowy rodzaj relacji budowanej w oparciu o wielokanałowy kontakt. W ramach contact center następuje komunikacja elektroniczna (także mobilna), telefoniczna (zdalna) oraz stacjonarna (kontakt bezpośredni, ludzki). Tworzenie i utrzymanie relacji z klientem w oparciu o wielokanałowy system kontaktu jest to istota contact center. 

Contact center nowy wymiar call center w bankowości
Contact center nowy wymiar call center w bankowości

Z inicjatywy Związku Banków Polskich, opierając się na doświadczeniach europejskich, opracowano System Standardów Kwalifikacji. Jego celem było ujednolicenie minimalnych wymagań względem pracowników wszystkich banków w Polsce. SSK ma za zadanie także wskazanie kandydatowi kluczowych kompetencji na danym stanowisku. System Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej to system certyfikacji, który generalizuje i umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników sektora finansowego. Dzięki niemu ścieżka kariery w bankowości jest prosta i jednolita. 

 

System Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej
System Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej

W Polsce zasady działania compliance określa ustawa o prawie bankowym. Określone wytyczne znajdują się także w przepisach dotyczących funkcjonowania biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Przepisy wymagają, by w większości instytucji finansowych istniał system zarządzania ryzykiem prawnym. Kompetencjami compliance w Polsce najczęściej zajmują się departamenty audytu wewnętrznego, kontrolingu, zarządzania ryzykiem lub prawne. Ich głównym zadaniem jest weryfikacja działań instytucji z literą prawa. 

 

Perspektywy rozwoju w compliance
Perspektywy rozwoju w compliance
1
2 3
>