ASSESSMENT CENTRE NOWY SPOSÓB...

rekrutacja

ASSESSMENT CENTRE NOWY SPOSÓB REKRUTACJI W BANKOWOŚCI

Procesy rekrutacyjne w poszczególnych branżach znacząco ewaluowały. Pracodawcy szukając coraz skuteczniejszych metod weryfikujących umiejętności potencjalnych kandydatów sięgają po coraz to nowe sposoby rekrutacji. Jedną z nowości stosowanych m.in. w branży bankowej jest Assessment Centre.

Assessment Centre jest to specyficzna procedura rekrutacyjna, mająca na celu praktyczne sprawdzenie kompetencji deklarowanych przez kandydatów w CV. Początkowo procedury w ramach Assessment Centre wykorzystywano w selekcji kandydatów, wybranych w innych procesach rekrutacyjnych, aspirujących na stanowiska kierownicze. Obecnie w bankowości procedury AC stosuje się także w rekrutacji stanowisk niższego szczebla.

 

Ta specyficzna procedura polega na szczegółowej weryfikacji i ocenie umiejętności i kompetencji kandydata pod kątem konkretnego stanowiska. W tym celu definiowane są obowiązki i zakres prac przyszłego pracownika, a następnie w ramach różnorodnych ćwiczeń, wywiadów kompetencyjnych czy symulacji sprawdzane kompetencje kandydatów. Ćwiczenia symulacyjne w ramach Assessment Centre odzwierciedlają rzeczywiste problemy związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Procedury Assessment Centre są idealne do weryfikacji wybranych kompetencji np. zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych, przywódczych czy podejmowania decyzji. Kandydaci na stanowiska w finansach czy bankowości muszą się liczyć z koniecznością udziału w procedurach Assessment Centre.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *