JAK ZDOBYĆ ZAWÓD ANALITYKA F...

jak zdobyć pracę w banku

JAK ZDOBYĆ ZAWÓD ANALITYKA FINANSOWEGO?

Analityk finansowy jest specjalistą odpowiedzialnym za zbieranie i analizę danych finansowych z różnych źródeł z całej firmy. By zostać zatrudnionym na stanowisku analityka finansowego, niezbędnym jest posiadanie wyższego wykształcenia. Pracodawcy najprzychylniej patrzą na osoby  po kierunkach związanych z finansami i rachunkowością. Niektóre prywatne szkoły wyższe w swojej ofercie posiadają specjalizacje analityk finansowy. Takie bezpośrednie ukierunkowanie oferuje m.in. Akademia Ekonomiczna w Katowicach w ramach studiów licencjackich. Inna z dostępnych ścieżek kształcenie jest ukończenie studiów podyplomowych o kierunku analityka finansowa.

 

Studia optymalne dla zawodu analityka finansowego trwają pięć lat  w ramach dwustopniowego systemu trzyletnich studiów licencjackich + dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Program zajęć obejmuje wiedzę ogólną: matematykę, statystykę, makro i mikroekonomię oraz szereg przedmiotów kierunkowych jak: rachunkowość finansowa, bankowość, rynki finansowe czy finanse przedsiębiorstwa.

Coraz większym uznaniem wśród polskich pracodawców są międzynarodowe certyfikaty zarządzania finansami. Do najpopularniejszych na świcie oraz uznawanych w całej Unii Europejskiej należą certyfikaty ACCA, CFA oraz CIA. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) potwierdza kwalifikacje finansowe umożliwiające zarządzanie przedsiębiorstwem. Certyfikat ten jest wysoce ceniony w sektorze bankowości, przemysłu, doradztwa czy prawa i podatków. Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu rynku papierów wartościowych, bankowości, doradztwa inwestycyjnego czy zarządzania funduszami.

Wykształcenie na stanowisku analityka finansowego nie jest jednak najważniejsze. Równie istotnym aspektem jest doświadczenie zawodowe. Osoby rozpoczynające pracę na tym stanowisku stopniowo są wdrażane w wykonywanie odpowiedzialnych obowiązków.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *