OK

Ogłoszenie numer: 1866328, z dnia 30-11-2017

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Kierownik Działu Planowania i Rozliczeń

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • przygotowywanie sprawozdań/raportów okresowych, wniosków o płatność, zestawień poniesionych wydatków w ramach realizowanych przez Instytut Fizyki projektów naukowo-badawczych (finansowanych m.in. przez FNP, NCN, NCBiR, MNiSW);
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów (m.in. potwierdzanie kwalifikowalności kosztów);
 • analiza i monitorowanie postępu realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów;
 • analiza i monitorowanie wydatkowania środków pochodzących z dotacji statutowej;
 • przygotowywanie sprawozdań/raportów/zestawień okresowych w zakresie analizy finansowej działalności Instytutu;
 • analiza i monitorowanie postępu realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów (w tym wskaźników produktu i rezultatu);
 • monitoring wydatków, w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów, w systemie komputerowym;
 • nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji (w szczególności weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione w ramach projektów wydatki) i realizacji projektów z wymogami Instytucji organizującej konkurs oraz przepisami prawa;
 • współpraca z jednostkami finansującymi projekty;
 • współpraca i uzgadnianie z innymi działami Instytutu rozliczeń działalności statutowej oraz realizowanych projektów;
 • współpraca z pracownikami naukowymi Instytutu i innymi jednostkami naukowymi;
 • zarządzanie i koordynacja pracy działu planowania i rozliczeń.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w zakresie nauk ekonomicznych, zarządzania lub pokrewnych;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych w ramach środków publicznych lub funduszy strukturalnych (wymóg konieczny);
 • doświadczenie zawodowe w zakresie weryfikacji i analizowaniu dokumentacji finansowo-księgowej (wymóg konieczny);
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentów ze zrozumieniem i przygotowanie w tym języku dokumentów wychodzących z Instytutu Fizyki PAN;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i umiejętności samodzielnej pracy oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym;
 • umiejętność zdobywania i selekcjonowania informacji;
 • umiejętność analitycznego i skutecznego działania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie/znajomość języka (kopie);
 • listy rekomendacyjne (mile widziane);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 15.12.2017 za pomocą przycisku: "Aplikuj Teraz"

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Fizyki PAN z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997, nr. 133, poz 883 z późń. zm)"
 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Szczegóły oferty

Firma: Instytut Fizyki PAN
Miejsce pracy: Warszawa
Data publikacji: 07-12-2017

Ustaw powiadomienia e-mail dla kryteriów:

Praca Warszawa Instytut Fizyki PAN Praca mazowieckie Praca Kierownik Zespołu Warszawa

Podobne oferty pracy:

Młodszy analityk ds. rozliczeń sprzedaży

Gi Group Sp z o.o.
30-11-2017
mazowieckie
Zakres zadań:• Opracowywanie raportów rozliczeniowych premii, prowizji i refundacji• Realizacja zadań kontrolnych• Przygotowywanie zestawień i raportów• Monitoring procesu raportowo-rozliczeniowego• ... więcej

Ekspert ds. rozwoju produktów i usług

PKO Bank Polski
30-11-2017
mazowieckie
Główne zadania: •rozwój i tworzenie produktów bankowości hipotecznej, w tym przygotowywanie oferty produktowej dla klienta indywidualnego, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Banku ... więcej

Specjalista ds. koordynacji i zamówień publicznych

ServiceLine Sp. z o. o.
03-12-2017
mazowieckie
organizacja, obsługa i prowadzenie biura, przygotowywanie projektów, umów i pism, współpraca z działem księgowości i kadr oraz urzędami, prowadzenie bieżącej administracji, monitorowanie rynku i ... więcej

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej

Grupa ubezpieczeniowa UNIQA
05-12-2017
mazowieckie
Oferujemy: możliwość dalszego rozwoju i sprawowania opieki nad systemem kontroli wewnętrznej, możliwość dalszego rozwoju i sprawowania opieki nad procesem zarządzania ryzykiem metodami ... więcej

Kierownik Zmiany w Oddziale SMART

Citibank Handlowy
14-03-2016
mazowieckie
Realizacja indywidualnych planów sprzedaży Współudział w realizacji wyznaczonego dla oddziału planu sprzedaży Edukacja i wsparcie klienta w zakresie samoobsługi w preferowanych dla danej czynności ... więcej

Pracownik ds. raportowania i analiz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
08-12-2017
mazowieckie
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: udział w sporządzaniu projektów planów działalności inwestycyjnej Centrum oraz harmonogramów nakładów dla zadań realizowanych w Regionie, współudział ... więcej

Ekspert ds. modeli ryzyka kredytowego i predictive analytics

ING Bank Śląski S.A.
29-11-2017
mazowieckie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Zarządzanie projektami informatycznymi w zakresie Data Science, Advanced Analytics lub Artifical Intelligence Budowanie/współpracę w tworzeniu ... więcej

Starszy analityk ds. wsparcia i sprzedaży

PKO Bank Polski
01-12-2017
mazowieckie
Główne zadania:• tworzenie nowych oraz rozwijanie istniejących narzędzi wspomagających obsługę klienta• ustalanie wymagań oraz testowanie wdrażanych rozwiązań informatycznych• przygotowywanie ... więcej

Analityk danych finansowych i technicznych u operatora telekomunikacyjnego

THESAR Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
01-12-2017
mazowieckie
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie świadczyła usługi w ramach outsourcingu na rzecz naszego klienta - dużej firmy z branży telekomunikacyjnej.   Zadania na stanowisku: poznawanie rynku ... więcej

Młodszy Specjalista ds. Analiz i Raportowania

VIG Ekspert
04-12-2017
mazowieckie
Zakres obowiązków Sporządzanie cyklicznych raportów i analiz dotyczących likwidacji szkód Przygotowywanie zestawień, materiałów i prezentacji danych na potrzeby Zarządu Wsparcie w zakresie ... więcej