OK
Prosimy nie odpowiadać na poniższe ogłoszenie, gdyż z całą pewnością nie jest ono aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z profilem danego pracodawcy.

Ogłoszenie numer: 1866328, z dnia 30-11-2017

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Kierownik Działu Planowania i Rozliczeń

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • przygotowywanie sprawozdań/raportów okresowych, wniosków o płatność, zestawień poniesionych wydatków w ramach realizowanych przez Instytut Fizyki projektów naukowo-badawczych (finansowanych m.in. przez FNP, NCN, NCBiR, MNiSW);
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów (m.in. potwierdzanie kwalifikowalności kosztów);
 • analiza i monitorowanie postępu realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów;
 • analiza i monitorowanie wydatkowania środków pochodzących z dotacji statutowej;
 • przygotowywanie sprawozdań/raportów/zestawień okresowych w zakresie analizy finansowej działalności Instytutu;
 • analiza i monitorowanie postępu realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów (w tym wskaźników produktu i rezultatu);
 • monitoring wydatków, w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów, w systemie komputerowym;
 • nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji (w szczególności weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione w ramach projektów wydatki) i realizacji projektów z wymogami Instytucji organizującej konkurs oraz przepisami prawa;
 • współpraca z jednostkami finansującymi projekty;
 • współpraca i uzgadnianie z innymi działami Instytutu rozliczeń działalności statutowej oraz realizowanych projektów;
 • współpraca z pracownikami naukowymi Instytutu i innymi jednostkami naukowymi;
 • zarządzanie i koordynacja pracy działu planowania i rozliczeń.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w zakresie nauk ekonomicznych, zarządzania lub pokrewnych;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych w ramach środków publicznych lub funduszy strukturalnych (wymóg konieczny);
 • doświadczenie zawodowe w zakresie weryfikacji i analizowaniu dokumentacji finansowo-księgowej (wymóg konieczny);
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentów ze zrozumieniem i przygotowanie w tym języku dokumentów wychodzących z Instytutu Fizyki PAN;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i umiejętności samodzielnej pracy oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym;
 • umiejętność zdobywania i selekcjonowania informacji;
 • umiejętność analitycznego i skutecznego działania.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Szczegóły oferty

Firma: Instytut Fizyki PAN
Miejsce pracy: Warszawa
Data publikacji: 07-12-2017

Ustaw powiadomienia e-mail dla kryteriów:

Praca mazowieckie Praca Analityk Finansowy Warszawa Instytut Fizyki PAN Praca Warszawa Praca Kierownik zespołu

Podobne oferty pracy:

Specjalista do Wydziału Planowania w Biurze Strategii i Rozwoju

"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
22-02-2018
mazowieckie
  Opis stanowiska: prowadzenie bieżących analiz i monitoringu krajowego rynku kolejowego, udział w opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych Spółki skorelowanych z programami i ... więcej

Kierownik zespołu multibiznesowego

PKO Bank Polski
20-02-2018
mazowieckie
  Jeżeli łatwo nawiązujesz kontakty, lubisz wyzwania i jesteś przedsiębiorczy, a Twój kapitał to: doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników oraz sprzedażą produktów bankowych umiejętność ... więcej

Kierownik Zmiany w Oddziale SMART

Citibank Handlowy
14-03-2016
mazowieckie
Realizacja indywidualnych planów sprzedaży Współudział w realizacji wyznaczonego dla oddziału planu sprzedaży Edukacja i wsparcie klienta w zakresie samoobsługi w preferowanych dla danej czynności ... więcej

Starszy specjalista ds. rozwoju produktów i usług

PKO Bank Polski
21-02-2018
mazowieckie
Dołącz do nas i:•twórz ofertę produktów bankowości hipotecznej w największym banku w Polsce•rozwijaj nowe technologie umożliwiające oferowanie klientom nowoczesnych i efektywnych produktów•kształtuj ... więcej

Pracownik ds. raportowania i analiz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
21-02-2018
mazowieckie
(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: udział w sporządzaniu projektów planów działalności inwestycyjnej Centrum oraz harmonogramów ... więcej

Specjalista ds. rachunkowości i sprawozdawczości

PKO Bank Polski
23-02-2018
mazowieckie
  Mamy dla Ciebie ofertę pracy, która polega na: • udziale w procesie sporządzania skonsolidowanej sprawozdawczości Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA• przygotowywaniu oraz weryfikacji ... więcej

Menedżer Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pekao SA
18-01-2018
mazowieckie
Zadania: Pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie bliskich relacji z Klientami oraz regularne wizyty w ich siedzibach w celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi i doradztwa Aktywna sprzedaż ... więcej

Doradca ds. Modelowania, Scoringu i Analiz

Citi Handlowy
24-02-2018
mazowieckie
Budowa lub aktywne uczestnictwo w budowie modeli rezerw, modeli ryzyka kredytowego oraz szacowania kapitału (w tym dla ryzyka kredytowego, stress testy) dla różnych modeli Banku, w zależności od ... więcej

Doradca ds. Leasingu maszyn i urządzeń

Recruit.pl
02-02-2015
mazowieckie
aktywne pozyskiwanie klientów i budowanie relacji handlowych; obsługa portfela pozyskanych klientów na terenie podległego regionu; sprzedaż i doradztwo w zakresie produktów leasingowych – rynek ... więcej