OK
Specjalista

Departament Bankowości Transakcyjnej

Biuro Powiernicze Klientów Krajowych i Administracji Funduszy

Miejsce pracy: Warszawa
Nr oferty: BPKKAF_2018
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Zadania:

 • Kontrola poprawności wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Ujmowanie transakcji i innych operacji funduszu.
 • Obliczanie wartości aktywów netto i wartości aktywów na jednostkę funduszu.
 • Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy w zakresie objętym oświadczeniem depozytariusz.
 • Identyfikacja nietypowych operacji lub przepływów pieniężnych funduszu.

Korzyści:

 • Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej liderem w Polsce.
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy w strukturach jednego z największych banków w Polsce.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i atrakcyjny pakiet benefitów.
 • Praca w organizacji wyznającej zasadę Work-Life-Balance.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub studenci ostatniego roku studiów.
 • Dokładność oraz zdolności analityczne.
 • Znajomość obsługi MS Excel.
 • Odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Chęć doskonalenia zawodowego.
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  klikając w przycisk aplikowania.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

* Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

* Prosimy o zapoznanie się z informacją Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez Bank w zbiorze osób ubiegających się o pracę dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

www.pekao.com.pl/kariera

Szczegóły oferty

Firma: Bank Pekao SA
Miejsce pracy: Warszawa
Data publikacji: 13-03-2018

Ustaw powiadomienia e-mail dla kryteriów:

Praca Warszawa Praca mazowieckie Praca Kontroler Finansowy Praca Specjalista ds. Finansowych Warszawa Bank Pekao SA

Podobne oferty pracy:

Starszy specjalista/ekspert ds. kontrolingu kosztów

PKO Bank Polski
13-03-2018
mazowieckie
Twój dzień w PKO Banku Polskim będzie polegał na:• utrzymaniu i rozwoju modeli alokacji kosztów oraz ich cykliczna aktualizacja• raportowaniu danych dotyczących kosztów ... więcej

Specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
09-03-2018
mazowieckie
Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy- wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,- węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi ... więcej
mazowieckie

Specjalista ds. kontroli transakcji

mBank S.A.
14-03-2018
mazowieckie
Twój zakres obowiązków będzie wyglądał następująco: kontrola transakcji z obszaru rynków finansowych pod kątem zgodności z politykami, pełnomocnictwami dealerskim i umowami z brokerami kontrola ... więcej

Specjalista ds. Sprzedaży

Pekao SA
18-01-2018
mazowieckie
Zadania: Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Klientom Detalicznym Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi Klientami Monitorowanie ... więcej

Specjalista ds. rachunkowości i sprawozdawczości

PKO Bank Polski
12-03-2018
mazowieckie
   Mamy dla Ciebie ofertę pracy, która polega na: • sporządzaniu informacji finansowych dla odbiorców zewnętrznych w szczególności dla Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego • ... więcej

Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej

PKO Bank Polski
12-03-2018
mazowieckie
  Mamy dla Ciebie ofertę pracy, która polega na: • sporządzaniu informacji finansowych dla odbiorców zewnętrznych w szczególności dla Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego • ... więcej

Specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
16-03-2018
mazowieckie
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie ... więcej
mazowieckie

Starszy specjalista/ekspert ds. ryzyka rynkowego

PKO Bank Polski
16-03-2018
mazowieckie
Jeśli:• masz doświadczenie w zakresie ryzyka, controllingu lub skarbu • masz wyższe wykształcenie w zakresie metod ilościowych, matematyki finansowej, finansów lub bankowości (certyfikat FRM, PRM, ... więcej

Starszy specjalista ds. rozwoju produktów i usług

PKO Bank Polski
dziś
mazowieckie
Dołącz do nas i:•twórz ofertę produktów bankowości hipotecznej w największym banku w Polsce•rozwijaj nowe technologie umożliwiające oferowanie klientom nowoczesnych i efektywnych produktów•kształtuj ... więcej

Specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
15-03-2018
mazowieckie
Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy- wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,- węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi ... więcej
mazowieckie