OK
Starszy Ekspert ds. Compliance
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: AM/HIPO/CP/04/2018
Stanowisko samodzielne w nowotworzonym Banku Hipotecznym
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Podstawą działania ING Banku Śląskiego jest współpraca i otwartość na różnorodność. Rozwijamy się dzięki skutecznemu działaniu i wychodzeniu z inicjatywą. Jeśli chcesz wprowadzać z nami zmiany i usprawnienia, zapraszamy do aplikowania.
W ING Banku Hipotecznym S.A. będziesz odpowiedzialny za:
 • Opracowanie i utrzymywanie polityki zgodności
 • Wspieranie Zarządu Banku oraz pracowników w zakresie przestrzegania polityki zgodności.
 • Sporządzanie raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
 • Opracowanie zasad działania funkcji compliance, polityk, metodyk  i standardów w zakresie ryzyka braku zgodności i etyki zawodowej.
 • Realizację programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu oraz zapewnienie współdziałania Banku z GIIF i KNF.
 • Analizę  i opiniowanie nowych lub zmienianych regulacji wewnętrznych.
 • Implementację szkoleń i programów uświadamiających w zakresie przestrzegania wymogów Compliance.
 • Organizację procesu zgłaszania naruszeń etyki zawodowej oraz zapewnia raportowanie w tym zakresie.
Ponadto:
 • Uczestniczysz w strategicznych projektach Banku
 • Współpracujesz z regulatorami, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Grupy ING w zakresie compliance
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego – ekonomia, finanse, prawo, nauki ścisłe
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów w szczególności prawa bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrony danych osobowych
 • Dobrej znajomości zasad identyfikacji, wyceny, ograniczania oraz monitorowania ryzyka compliance
 • Dobrej znajomości zasad funkcjonowania banku, produktów, procesów
 • Języka angielskiego na poziomie advanced
 • Dobrej znajomości pakietu MS office
 • Wysokich umiejętności analitycznego myślenia i argumentowania
 • Zdolności do sprawnego działania i podejmowania decyzji w warunkach stresu i pod presją czasu.
 • Umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, otwartości na argumenty innych, umiejętności budowania trwałych relacji
 • Elastyczności, łatwości adaptacji w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu
 • Zdolności do twórczego rozwiązywania złożonych problemów i  umiejętności poszukiwania kreatywnych rozwiązań
 • Asertywności, zwięzłości i przejrzystości w konstruowaniu opinii
 • Umiejętności organizacji pracy własnej, priorytetyzacji zadań
Naszym pracownikom oferujemy:

Szczegóły oferty

Firma: ING Bank Śląski S.A.
Miejsce pracy: Katowice
Data publikacji: 25-04-2018

Ustaw powiadomienia e-mail dla kryteriów:

Praca śląskie Praca Pracownik ds. Ochrony Danych Katowice Praca Katowice ING Bank Śląski S.A. Praca Security Engineer Praca Pracownik ds. Ochrony Systemów Informatycznych śląskie

Podobne oferty pracy:

Ekspert ds. walidacji modeli w nowotworzonym Banku Hipotecznym

ING Bank Śląski S.A.
25-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Walidację i ocenę ryzyka modeli w obszarze ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, płynności i stopy procentowej oraz modeli wyceny; Analizę ... więcej

Starszy Specjalista ds. Raportowania Ryzyka Kredytowego

ING Bank Śląski S.A.
23-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: aktywny udział w projektach realizowanych w Obszarze Ryzyka Kredytowego optymalizację i automatyzację procesów przygotowywania i pozyskiwania ... więcej

Ekspert ds. finansów (obszar IT)

ING Bank Śląski S.A.
12-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Ocenę środowiska kontrolnego Banku z punktu widzenia rzetelności sprawozdań finansowych, w obszarze IT: identyfikację i analizę ryzyk w procesach ... więcej

Ekspert ds. Finansów

ING Bank Śląski S.A.
24-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Prowadzenie ewidencji i kontroli aktywów trwałych w oparciu o MSR/MSSF i wg prawa podatkowego  Raportowanie uzgodnień wg standardów ... więcej

Ekspert ds. kapitału regulacyjnego

mBank S.A.
03-02-2017
śląskie
Zakres obowiązków: analizy nowych regulacji zewnętrznych i ich wpływu na pozycję kapitałową Grupy udział w projektach IT w zakresie dostosowania Grupy do nowych wymagań regulacyjnych w obszarze ... więcej

Starszy Analityk Ekonomiczny

ING Bank Śląski S.A.
23-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Przygotowywanie standardowych raportów zarządczych, opracowywanie analiz oraz uczestnictwo w procesach w obszarze zarządzania kosztami i projektami, w ... więcej

Ekspert Ekonomiczny

ING Bank Śląski S.A.
24-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Zarządzanie środkami trwałymi IT w tym składanie zamówień, ewidencja, rozliczanie inwestycji na majątek Banku Współprace z Księgowością w zakresie ... więcej

Specjalista ds. Sprzedaży

Pekao SA
18-01-2018
śląskie
Zadania: Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Klientom Detalicznym Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi Klientami Monitorowanie ... więcej

Specjalista ds. finansów

ING Bank Śląski S.A.
12-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Samodzielne opracowywanie i sporządzanie sprawozdań, raportów finansowych na poziomie jednostkowym (bank) oraz skonsolidowanym (grupa kapitałowa), ... więcej

Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego

ING Bank Śląski S.A.
23-04-2018
śląskie
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: usprawnianie narzędzi pracy w jednostce ryzyka kredytowego przygotowywanie raportów i analiz portfela klientów nieregularnych współudział w ... więcej