OK
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 25518

Warunki pracy

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.

Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Czynności fizyczne:
1. Rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach.
2. Konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i prowadzenie zarządczej dokumentacji projektowej, dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o finansowanie projektów ze środków UE, dokumentacji rozliczeniowej projektów finansowanych ze środków UE oraz przygotowywanie umów i dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych i zakupów zrealizowanych w departamencie.
 • Koordynowanie realizacji zamówień w zakresie informatyki dokonywanych przez komórki wewnętrzne departamentu, inicjowanych zgodnie z planem zamówień na podstawie założeń dot. zamówienia lub protokołu rozeznania rynku, w celu dokonania skutecznego zamówienia zgodnego z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Weryfikowanie założeń dotyczących zamówień oraz wniosków na realizację zamówień w zakresie informatyki pod kątem poprawnego ich odbioru i rozliczenia oraz ich zgodności z wymaganiami nakładanymi przez przepisy prawa i regulacje wewnętrzne, w celu spełnienia wymagań wynikających z regulacji i zabezpieczenia interesów Urzędu.
 • Prowadzenie działań analitycznych w zakresie potrzeb i harmonogramów prowadzenia projektów i realizacji zakupów w celu usystematyzowania zakupów w zakresie informatyki.
 • Rozliczanie informatycznych zakupów i umów z wykonawcami, finansowanych ze środków budżetu informatycznego oraz środków projektowych, w tym: opisywanie faktur, nadzorowanie ich obiegu, wnioskowanie o naliczanie kar umownych w oparciu o dokumenty odbioru, rozliczanie umów dla celów ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z finansami lub zamówieniami publicznymi lub projektami informatycznym
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami Prince 2,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętności negocjacji,
 • umiejętność prowadzenia i rozliczania projektów, w tym finansowanych ze środków UE,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie, czytanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub zarządzania projektami
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • umiejętność wyciągania i konstruowania wniosków,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
 • przeszkolenie w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz umów dotyczących informatycznych dostaw i usług,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zarządzania usługami IT.

Szczegóły oferty

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Miejsce pracy: Warszawa
Data publikacji: 13-04-2018

Ustaw powiadomienia e-mail dla kryteriów:

Praca Specjalista ds. Inwestycji Finansowych mazowieckie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Praca Warszawa Praca mazowieckie Praca Specjalista ds. Finansowania Projektów Warszawa Praca Specjalista ds. Finansowych

Podobne oferty pracy:

Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
18-04-2018
mazowieckie
Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa.Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Narzędzia i materiały pracy: ... więcej
mazowieckie

Główny specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
19-04-2018
mazowieckie
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań● praca biurowa w siedzibie urzędu● wyjścia służbowe poza urząd● użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, ... więcej
mazowieckie

Specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
17-04-2018
mazowieckie
Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany ... więcej
mazowieckie

Specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
17-04-2018
mazowieckie
Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany ... więcej
mazowieckie

Specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
20-04-2018
mazowieckie
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. ... więcej
mazowieckie

Specjalista ds. Rozliczeń Prowizyjnych

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
20-04-2018
mazowieckie
aktywna współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie obsługi rozliczeń prowizyjnych oraz zewnętrznym dostawcą usług księgowych, raportowanie związane z systemem prowizyjnym, rozliczanie ... więcej

Specjalista / Ekspert (Collateral Manager)

Bank Pekao SA
12-04-2018
mazowieckie
Zadania: Zadania z zakresu obsługi zabezpieczeń oraz wycen transakcji pochodnych (Collateral Management): monitoring ekspozycji transakcji pochodnych oraz generowanie z systemów Banku ... więcej

Główny specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
18-04-2018
mazowieckie
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputeraMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska ... więcej
mazowieckie

Specjalista ds. Sprzedaży

Pekao SA
18-01-2018
mazowieckie
Zadania: Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Klientom Detalicznym Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi Klientami Monitorowanie ... więcej

Specjalista ds. Sprzedaży

Bank Pekao SA
24-04-2018
mazowieckie
Zadania: Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Klientom Detalicznym Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi Klientami Monitorowanie ... więcej