Praca: Inspektor ds. monitoringu i wyceny ekspozycji kredytowychBank Ochrony Środowiska S.A.
poszukuje kandydata na stanowisko:

Inspektor ds. monitoringu i wyceny ekspozycji kredytowych

Miejsce pracy: Warszawa

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie:
 • wprowadzanie sprawozdań finansowych do systemów wspierających ocenę ryzyka oraz monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów korporacyjnych, w szczególności w zakresie:

 • występowania oraz oceny sygnałów ostrzegawczych, przygotowywanie wniosków wynikających z tej oceny oraz proponowanie działań interwencyjnych,
 • analizy zidentyfikowanych przesłanek utraty wartości ekspozycji kredytowych oraz weryfikacji oceny przyszłych przepływów pieniężnych, sporządzania raportów i przygotowywanie rekomendacji, w zakresie dalszego postępowania,
 • ustalania wielkości odpisów aktualizacyjnych transakcji wycenianych indywidualnie,
 • klasyfikacja ekspozycji kredytowych z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową klienta,

 • sporządzanie raportów na potrzeby innych komórek organizacyjnych, kierownictwa oraz podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji nadzorczych i audytora.


Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, matematyka stosowana,

 • znajomość zasad rachunkowości oraz analizy finansowej przedsiębiorstw,

 • znajomość zabezpieczeń ekspozycji kredytowych oraz stosowanych standardowych kowenantów,

 • biegła znajomość narzędzi Microsoft Office,

 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz umiejętność pracy pod presją czasu.


Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość wyboru świadczeń pozapłacowych w ramach systemu MyBenefit,
 • prywatną opiekę zdrowotną.

W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-ds-monitoringu-i-wyceny-ekspozycji-kredytowych_1996043.htmlBank zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.