Praca: Analityk ds. Zarządzania Wierzytelnościami


Analityk ds. Zarządzania Wierzytelnościami
Centrum Restrukturyzacji i Windykacji/Zespół Windykacji Wierzytelności Wydzielonych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: CEN/MO/040/2018

Jeżeli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, prawo, bankowość
 • masz wiedzę z zakresu przepisów prawa: karnego, cywilnego, upadłościowego, wekslowego, bankowego
 • znasz zagadnienia prawne związane z prowadzeniem postępowań przez organy ścigania, oraz postępowań sądowych, egzekucyjnych
 • masz dobrą znajomość procesów windykacyjnych
 • potrafisz ocenić sytuację majątkowo-finansową dłużnika
 • masz dobrą znajomość pakietu MS Office
 • jesteś komunikatywny, potrafisz prowadzić rozmowy i negocjacje z dłużnikami
 • cechujesz się systematycznością, dokładnością, wysoką kulturą osobistą
 • dobrze organizujesz pracę, potrafisz zarządzać własnym portfelem wierzytelności oraz jesteś odporny na stres
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansowej, znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kat. B

Czekamy właśnie na Ciebie!

Jako Analityk ds. zarządzania wierzytelnościami będziesz odpowiedzialny za:

 • wypracowanie i realizację optymalnego sposobu windykacji w odniesieniu do zarządzanego portfela wierzytelności
 • inicjowanie i prowadzenie działań prawno-procesowych mających na celu dochodzenie wierzytelności w postępowaniach przed organami ścigania, sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych
 • sporządzanie pism w procesie dochodzenia należności
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami i pełnomocnikami
 • monitorowanie oraz realizację zabezpieczeń w odniesieniu do zarządzanego portfela wierzytelności
 • obsługę rejestrów i aplikacji w zakresie dotyczącym działania Zespołu
 • współpracę z jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizowanych zadań

Oferujemy:

 • stabilizację zatrudnienia – umowę o pracę, dedykowany system premiowy
 • pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny MyBenefit, kartę Multisport
 • atrakcyjną ofertę produktów bankowych, w tym kredytu hipotecznego
 • szkolenia przygotowujące do realizacji zadań
pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawartych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani /Pana dane będą udostępnione firmie eRecruitment Solutions sp. z o.o.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.