Praca: Analityk finansowy


SPS Handel S.A. - lider w dystrybucji artykułów spożywczych
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o międzynarodowym zakresie działania. Jeśli chcesz pomnażać ten sukces, jesteś osobą odpowiedzialną i lubiącą wyzwania, dołącz do nas jako:


Analityk finansowy

Miejsce pracy: Ostrołęka

Oczekujemy:
 • doskonałej znajomość programu Excela                   
 • wykształcenia wyższego najlepiej ekonomicznego
 • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • znajomości zasad rachunkowości zarządczej,
 • mile widziane doświadczenie w dziale kontrolingu, w audycie lub w dziale księgowości
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • terminową wypłatę wynagrodzenia
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • pakiet dodatkowego ubezpieczenia grupowego
 • pakiet medyczny
 • integracje wewnątrz zespołu

W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/analityk-finansowy_2097698.html

W treści CV proszę o umieszczenie poniższej Klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail: sekretariat@spshandel.pl, praca@spshandel.pl;
 • administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem administratora oraz adresem e-mail: inspektor@spshandel.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy praca@spshandel.pl, inspektor@spshandel.pl;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.