Praca: Analityk FinansowyDellner Components poszukuje kandydatów na stanowisko:


Analityk Finansowy

Miejsce pracy: Gdynia

Twoją misją na tym stanowisku będzie:
 • Przygotowanie budżetu rocznego
 • Kontrola realizacji budżetu
 • Kontrola odchyleń od kosztów standardowych, wyjaśnianie przyczyn odchyleń, definiowanie obszarów do poprawy
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kalkulacji kosztu standardowego
 • Ścisła współpraca z kierownictwem firmy w zakresie definiowania przyczyn odchyleń oraz akcji korygujących
 • Sporządzanie raportów, analiz i prognoz finansowych
 • Rozwój i doskonalenie procesów oraz narzędzi controllingowych
 • Współpraca z działem księgowości
Twoim celem na tym stanowisku będzie:
 • Terminowe raportowanie odchyleń od planu wraz z komentarzem
 • Poziom odchyleń od kosztów standardowych < 3% w relacji do COGS
 • Terminowe sporządzanie analiz
 • Dobre relacje z innymi współpracownikami
Jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe najlepiej ekonomiczne
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • Znajomość zasad rachunkowości zarządczej
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi MS Excel
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie FCE
 • Mile widziane doświadczenie w dziale controllingu, księgowości lub audycie

 

W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/analityk-finansowy_2039687.html
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.