Praca: Doradca Klienta Zamożnego / Specjalista Kredytowo-InwestycyjnyDoradca Klienta Zamożnego

Specjalista Kredytowo-Inwestycyjny


Miejsce pracy: Kraków

Nr Ref.: IP/52/0618


Główne zadania:

 • aktywna sprzedaż produktów bankowych dla klientów indywidualnych (konta, kredyty ze szczególnym nastawieniem na obszar inwestycji)
 • zarządzanie istniejącym portfelem klientów zamożnych
 • pozyskiwanie nowych klientów
 • obsługa klientów zamożnych z zachowaniem najwyższych standardów jakości w zakresie produktów i możliwości inwestycyjnych
 • prowadzenie akcji promocyjnych oraz budowanie pozycji rynkowej mBanku

Oczekiwania:

 • doświadczenie w sprzedaży usług bankowych dla  segmentu klientów zamożnych
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu portfelem klientów
 • wiedza na temat zagadnień dotyczących rynku kapitałowego i pieniężnego
 • wyższe wykształcenie (preferowane kierunkowe)
 • umiejętność identyfikowania potrzeb klienta i budowania długofalowych relacji
 • skuteczność w realizacji wyznaczonych celów
 • inicjatywa i dynamizm w działaniu
 • dodatkowym atutem będzie komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • przejrzystą ścieżkę karier
 • dostęp do szerokiej biblioteki szkoleń, ebooków i audiobooków
 • dodatkowe dni urlopowe dla rodziców (pozakodeksowe)
 • przejrzysty system wynagradzania (podstawa + premia)
 • szeroki pakiet benefitów (m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, kartę sportową, dofinansowanie do świąt, wypoczynku, LinkedIn Learning, Konkursy sprzedażowe z nagrodami)
 • możliwość dołączenia do klubów mBanku


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.