Praca: Młodszy Doradca Klienta w Oddziale KorporacyjnymMłodszy Doradca Klienta
w Oddziale Korporacyjnym

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Nr Ref.: AKU/010/0618


Nie oczekujemy doświadczenia tylko chęci rozwoju w tym obszarze, dlatego wdrożymy Cię we wszystkie zadania i docelowo będziesz odpowiadał za:

 • Identyfikację i pozyskiwanie klientów
 • Doradztwo w zakresie produktów finansowych w oparciu o analizę potrzeb klienta
 • Cross-selling produktów Banku i Grupy Banku
 • Negocjowanie cen i warunków współpracy
 • Tworzenie strategii rozwoju współpracy klientem
 • Wstępną ocenę kondycji finansowej klienta w kontekście udzielania produktów ryzyka
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami
 • Identyfikowanie przeszkód w realizacji planów sprzedażowych
 • Współpracę w zespole sprzedażowym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka)
 • Ogólna wiedza na temat sytuacji ekonomicznej w Polsce i zagranicą
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Praktyczna znajomość MS Office
 • Otwartość na nowe wyzwania oraz chęć nauki
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność
 • Komunikatywność, pewność siebie
 • Dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług finansowych i obsłudze klientów lub praktyki i staże z obszaru bankowości korporacyjnej

Co możemy Ci zaproponować?

 • Możliwość podjęcia wyzwania zawodowego oraz rozwoju swoich kompetencji w ramach Grupy mBanku
 • Pracę w poszanowaniu idei work life-balance
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, z pakietem benefitów mBanku (m.in karta multisport, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny,  kluby mBanku, mobilne narzędzia do nauki)


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.