Praca: Referendarz statystyk


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 31806

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- możliwość poruszania się po budynku – obecność wind,
- drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych,
- odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • obsługa podmiotów w zakresie rejestracji, zmiany lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • analiza i kontrola poprawności dokumentów rejestrowych oraz współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej,
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze zagadnień statystyki publicznej
 • odporność na stres
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/referendarz-statystyk_2040014.html