Praca: Specjalista ds. metod oceny ryzyka



Starszy specjalista ds. metod oceny ryzyka

Miejsce pracy: Łódź

Nr Ref.: AFE/101/2018

 

Jeśli chcesz się rozwijać oraz:
 • uczestniczyć w zarządzaniu polityką kredytową w obszarze klientów wewnętrznych mBanku dla segmentu osób fizycznych oraz małych firm,
 • współpracować z innymi zespołami w zakresie oceny ryzyka,
 • uczestniczyć w rozwijaniu metod oceny ryzyka kredytowego oraz formułowaniu rekomendacji rozwiązania i zastosowania w procesie kredytowym,
 • weryfikować zmiany w produktach bankowości detalicznej w obszarze klientów wewnętrznych mBanku poprzez analizę i przygotowanie rekomendacji wpływu wdrożenia produktów do oferty banku,
 • uczestniczyć w automatyzacji procesu decyzyjnego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonometria, matematyka, statystyka, ekonomia, finanse i bankowość, analityka gospodarcza oraz pokrewne kierunki lub ostatni rok studiów),
 • potrafisz korzystać z narzędzi informatycznych wspomagających procesy statystyczne,
 • znasz produkty kredytowe,
 • pakiet MS Office nie jest Ci obcy,
 • potrafisz myśleć analitycznie.
Oferujemy:
 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze Pionu Ryzyka,
 • nowoczesne narzędzia do pracy z danymi,
 • poznanie podczas współpracy przy projektach innych zespołów linii biznesowych w całej grupie banku,
 • możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę,
 • możliwość pracy zdalnej 5x w miesiącu,
 • pracę w doświadczonym zespole chętnie dzielącym się wiedzą.


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.