Praca: Specjalista ds. zarządzania aplikacjamiStanowisko ds. zarządzania aplikacjami

Miejsce pracy: Łódź

Nr Ref.: AFE/139/2018

 

Jeśli chcesz się rozwijać oraz:
 • doskonalić efektywność działania pionu Zarządzania Ryzykiem poprzez definiowanie działań przyśpieszających transformację cyfrową oraz poszukiwanie i wykorzystywanie cyfrowych rozwiązań
 • rozwijać, tworzyć i utrzymywać narzędzia informatyczne wspierające procesy
 • pełnić rolę analityka biznesowego łączącego kompetencje merytoryczne i techniczne
 • brać udział w tworzeniu rozwiązań od koncepcji do wdrożenia i ich utrzymania
 • koordynować projekty automatyzujące procesy
Masz to coś?
 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki informatyczne, ekonomiczne, ekonometryczne, matematyczne, techniczne lub jesteś w  trakcie studiów
 • potrafisz  analitycznie myśleć i kreować kompleksowe rozwiązania
 • masz doświadczenie w programowaniu, lub jesteś zmotywowany do jego nauki
 • cechujesz się umiejętnością poszukiwania rozwiązań dla złożonych problemów i ich realizacji lub omawiania z partnerami

 Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w programowaniu, bankowości lub optymalizacji i zwiększaniu efektywności procesów
 • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, samodzielną, zorientowaną na cel oraz cechuje Cię odpowiedzialność za efekt podejmowanych działań – nie zwlekaj, zaaplikuj już dziś!

 

Od nas dostaniesz:
 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze Digitalizacji Ryzyka
 • poznanie podczas współpracy przy projektach innych zespołów i zadań realizowanych w pionie Zarządzania Ryzykiem
 • współpraca w ramach umowy o pracę
 • pracę w zespole chętnie dzielącym się wiedzą


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.