Praca: Specjalista w Zespole Przeciwdziałania Przestępstwom


poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista w Zespole Przeciwdziałania Przestępstwom
Miejsce pracy: Katowice
Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: 
 • planowanie i realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w jednostkach organizacyjnych Banku,
 • rozpoznawanie, wykrywanie oraz zapobieganie naruszeniom zasad i procedur wewnętrznych oraz przestępstwom na szkodę Banku,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku pozyskania informacji dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Banku,
 • przygotowanie treści zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz gromadzenia w tym zakresie niezbędnej dokumentacji,
 • współpracę z właściwymi terytorialnie organami ścigania, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi Policji,
 • uczestniczenie w pracach nad rozwojem bankowego systemu antyfraudowego oraz we wdrażaniu innych procesów i narzędzi służących do wykrywania i zwalczania przestępstw i nadużyć.
Oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenia wyższego (preferowane: prawo, bankowość, ekonomia),
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy w sektorze bankowym w obszarze przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom, w audycie lub kontroli wewnętrznej lub minimum rok doświadczenia w organach ścigania/ organach wymiaru sprawiedliwości;
 • wiedzy z tematyki dotyczącej: przestępstw i nadużyć oraz ich zapobiegania, prowadzenia postępowań wewnętrznych /karnych,
 • umiejętności sporządzania raportów oraz pism procesowych,
 • zdolności analitycznego myślenia, umiejętność szybkiego kojarzenia faktów i przewidywania skutków wynikających z podjętych działań,
 • sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dobrej organizacja pracy, orientacji na cel,
 • umiejętności pracy zespołowej i wielozadaniowej,
 • odporności na stres,
 • gotowości do wyjazdów służbowych,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dobrej znajomość MS Office (zwłaszcza MS Excel).
Dołącz do nas a otrzymasz:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
 • prywatną opiekę medyczną,
 • pakiet sportowo-rekreacyjny,
 • możliwość rozwoju zawodowego w stabilnej instytucji.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/specjalista-w-zespole-przeciwdzialania-przestepstwom_1987781.html

z dopiskiem: DBO/ZPP/05/18/KATOWICE w tytule wiadomości


wraz z klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez jednostki z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych), do której należy Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw z 2002 nr 101 poz. 926- tj z późn. zm.).„
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi Kandydatami.
Getin Noble Bank to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 6 tysięcy pracowników – doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,2 mln Klientów, a produkty dostępne są w ponad 550 oddziałach własnych i franczyznowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Nasz zespół działa w ramach Sieci Sprzedaży Getin Noble Banku - Banku o ugruntowanej pozycji na rynku, ale otwartego na zmiany i innowacje. To my tworzymy jego wizerunek w oczach Klienta.