Praca: Supply Chain Management Consultant  

 


Supply Chain Management Consultant

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: 00638426

Czym będziesz się zajmował:
 • Doradztwem wiodącym Klientom z sektorów Retail i Consumer Goods przy realizacji projektów w obszarze łańcucha dostaw
 • Pracą w grupie doradztwa biznesowego czyli tworzeniem strategii, projektowaniem modeli operacyjnych, modelowaniem procesów biznesowych, analizą wymagań biznesowych dla rozwiązań informatycznych.
 • Analizą i oceną procesów łańcucha dostaw jak również ich optymalizacją przy wykorzystaniu doświadczeń, wiedzy oraz najlepszych praktyk rynkowych Accenture
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego - preferowane kierunki ekonomiczne lub logistyczne.
 • Min. 5+ lat doświadczenia w zakresie doradztwa dla firm z branży Retail, Consumer Goodsbądź doświadczenie we wspomnianych branżach w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw (planowanie popytu, podaży i/lub logistyka z naciskiem na transport i/lub analizy biznesowo-finansowe) lub znajomość systemów informatycznych wykorzystywanych w tych obszarach.
 • Doświadczenia w co najmniej jednym z następujących obszarów:
 • Analiza, projektowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • Definicja i wdrażanie rozwiązań wspierających procesy zarządzania łańcuchem dostaw (np. zarządzanie transportem)
 • Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw m.in. SAP, JDA, Oracle
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego.
 • Dyspozycyjności oraz mobilność w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.
Co możemy Ci zaaoferować:
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego,
 • Zróżnicowane zadania związane z procesami biznesowymi oraz technicznymi aspektami wdrożeń systemów,
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – Atrakcyjny pakiet szkoleń (w tym szkolenia zagraniczne),
 • Możliwość pracy na projektach na terenie Polski oraz poza granicami kraju,
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych,
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/supply-chain-management-consultant_2126062.html
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania." Brak powyższych oświadczeń jest równoznaczny z wyłączeniem aplikacji z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.