Praca: Zastępca Głównej Księgowej
poszukuje do pracy na stanowisko:


Zastępca Głównej Księgowej

Miejsce pracy: Wrocław

 

Zadania na stanowisku:
 • udział w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
 • księgowanie i dekretowanie dokumentów,
 • zamykanie okresów obrachunkowych oraz przygotowywanie danych i informacji do sporządzania sprawozdań finansowych spółki,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, banki i inne),
 • stałe usprawnianie procesów księgowych.
Wymagania:
 • mile widziane doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • dobra znajomość przepisów podatkowych (CIT, VAT),
 • dobra znajomość systemów informatycznych oraz obsługa pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu współpracowników.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • pracę w renomowanej firmie o stabilnej sytuacji finansowej,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • atrakcyjne świadczenia pozapłacowe,
 • szkolenia na stanowisku pracy.
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 21,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@epi.com.pl, tel. 71334 20 55
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


Zobacz podobne oferty